Yönetim

Dr. Hasan KUŞ, MA ( Yönetim Kurulu Başkanı )

Dr. Hasan Kuş, 2011’den bu yana Anadolu Grubu Sağlık Sektörü İş Geliştirme Başkanı ve Anadolu Sağlık Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
2007-2011 yılları arasında Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü olarak görev yaptı. Anadolu Grubu’ndan önce, 2002 – 2007 yılları arasında Acıbadem Sağlık Grubu’nda Kozyatağı Hastanesi Direktörlüğü ve Tıbbi Direktör Yardımcılığı görevlerini yerine getirdi.

Dr. Kuş sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev yapmaktadır. Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği (SKİD)’in kurucu yönetim kurulu başkanı, Akredite Hastaneler Derneği yönetim kurulu üyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) yönetim kurulu başkan yardımcısı, DEİK Sağlık Turizmi İş Konseyi üyesi, TÜSİAD Sağlık İcra Kurulu üyesi, ve TOBB Sağlık Sektör Meclisi üyesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na “Sağlık Hizmet Sunucuları için Seçim Kriterleri” konulu raporu kaleme almıştır.

Dr. Kuş ayrıca, 2009’dan bu yana OECD üyesi ülkelerin iş dünyasını temsil eden BIAC’ın (Business and Industry Advisory Committee) Sağlık Politikaları Çalışma Grubu’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2007-2012 tarihleri arasında Joint Commission International (JCI) için ABD dışından ilk tetkikçilerden biri olarak uluslararası hastane tetkiki yapmıştır.
Dr. Hasan Kuş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987 yılında mezun olmuş, genel cerrahi uzmanlık eğitimini takiben İngiltere’de, Leeds Üniversitesi’nde Hastane Yönetimi konusunda master yapmıştır.

Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Dr.Çakmakçı 1974 yılında Istanbul Erkek Lisesi’nden mezun olmuş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1981 yılında bitirmiş ve 1986’da aynı fakülteden genel cerrahi uzmanlığını almıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde iken 1989 yılında doçent olmuş ve 1996’da üniversite profesörlüğüne atanmıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi’nde “Sağlık Kurumları Yöneticiliği” yüksek lisans programını bitirmiştir.

İsviçre, ABD, Kanada gibi ülkelerde değişik departmanlarda kısa süreli çalışmaları bulunan Dr.Çakmakçı’nın çok sayıdaki bilimsel projede imzası bulunmaktadır. 100’ün üzerinde akademik yayını olan ve yurt içinde ve dışında pek çok bilimsel organizasyon, dernek ve dergi yayın kurulu üyeliği bulunan Dr.Çakmakçı, 10 yıldan çok Surgical Infection Society – Europe’un yönetim kurulu üyeliğini ve son olarak da başkanlığını yürütmüştür. Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği’nin (SKİD) kurucu üyesidir. Ana ilgi konuları arasında kanser cerrahisi, cerrahi enfeksiyonlar yanısıra tıp eğitimi, sağlık politikaları, sağlık yönetimi, iş ahlakı ve tıbbi etik, hasta güvenliği ve sağlıkta kalite çalışmaları bulunmaktadır.
Hekimlik yanısıra Hacettepe Tıp Fakültesinde Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı, Erişkin Hastanesi Başhekimliği, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gibi akademik ve idari yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Özellikle bu görevler nitelikli, doğru ve ahlaki yönetimin sorunları ve önemi konusunda ufuk açıcı olmuştur.

2000 yılında kendi isteği ile Hacettepeden ayrılarak Istanbul’da – o zaman çok küçük olan – Acıbadem Sağlık Grubu’nun çekirdek yönetiminde Tıbbi Direktör olarak göreve başlamış, Acıbadem’in hızlı büyümesi ve nitelik değiştirmesinde kritik rol üstlenmiş ve bu görevi Ekim 2007’ye kadar sürdürmüştür.
Ekim 2007’de Türkiye’nin en önemli sağlık kurumlarından biri olan Anadolu Sağlık Merkezi’nde (www.anadolusaglik.org) Tıbbi Hizmetler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Cerrahi Bölüm Başkanı görevlerini üstlenmiş, Haziran 2012’de Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın kurmak istediği bir vakıf üniversitesi projesine liderlik yapmak üzere Tıbbi Direktörlükten ayrılmıştır.

Ayrıca, kuruluşunda rol aldığı Etik ve İtibar Derneği (TEID)’nin Ekim 2010’daki birinci olağan genel kurulunda ilk yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştir ve halen bu görevi yürütmektedir. TEID (www.teid.org.tr) şu anda Türkiye’nin önemli, 50’nin üzerindeki şirketini üyeleri arasında barındıran ve bilgi üretim ile paylaşım platformu oluşturarak iş etiği ve itibarı konusunda referans noktası olabilmek hedefindedir.

Dr. Ömer GÜZEL (Genel Sekreter)

DR.  ÖMER GÜZEL

Gaziantep, 1953

1975 – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilimdalı.
1976 – University of Colorado, School of Medicine, Department of Molecular Biology and Genetics.
1977 – Edirne Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilimdalı.
1980 – Biyokimya, Tıp Bilimleri Doktorası, MScDr.
1981 – İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı, Endokrinoloji Laboratuvarı
1983 – Biruni Laboratuvarı, Yönetim Kurulu Başkanı
1989 – Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarı, Yönetim Kurulu Başkanı
2001 – Centro Laboratuvarları, Yönetim Kurulu Başkanı

  • TURKLAB, Kalibrasyon ve Deney laboratuvarları Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, Eurolab temsilcisi
  • EUROLAB, Avrupa Laboratuvarlar Federasyonu, Yönetim Kurulu Üyesi
  • Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıha M.B.  Klinik Laboratuvarlar Bilimsel Danışma Kurulu, Üye
  • Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği, SKİD, Genel Sekreter
  • UDDER, T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygunluk Değerlendirme Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi
  • TOBB, Türkiye Sağlık Sektör Meclisi, Başkan Yardımcısı
  • TUSİAD,  Sağlık Çalışma Grubu, Üye
  • EFQM-Avrupa Kalite Vakfı, Sağlık Sektör Komitesi, Health Sector COP , Üye
  • EURACHEM-Turkey, European Analytical Chemistry Laboratories, Üye

Prof. Dr. Erdal AKALIN

Dr. H. Erdal Akalın 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde Illinois Üniversitesi Hastanesi’nde (Şikago), İç Hastalıkları (1971-1974) ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık eğitimlerini (1974-1976) almıştır. Dr. Akalın 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1981-1983 tarihleri arasında Illinois Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Dr. Akalın 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’ni kurmuş ve 1994 yılı Eylül ayına kadar bu ünitenin başkanlığını yapmıştır. Bir dönem Tıp Fakültesi Dekan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Dr. Akalın 1994-2007 yılları arasında Pfizer İlaçları Ltd. Şirketi’nde medikal danışman ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. Pfizer Türkiye’deki görevlerine ek olarak Avrupa ve Dünya Anti-infektif Takımlarında yer almış, antiinfektif mükemmeliyet merkezi takımının liderliğini üstlenmiş, yeni ürün geliştirme takımları ve sağlık ekonomisi ile ilgili “outcomes research” gruplarında çalışmıştır. Bu arada ilaç sektörünü değişik platformlarda (TUSIAD, TUBITAK, TUBA, akademik kurumlar gibi) temsil etmiştir.

Dr. Akalın, 2007-2009 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tıbbi Konulardan Sorumlu Danışmanı görevlerinde bulunmuştur.

Dr. Akalın 1980 yılında doçent, 1988 yılında da profesör olmuştur. Antibiotik kullanımı, direnç mekanizmaları, hastane infeksiyonları, sürekli tıp eğitimi, sağlık ekonomisi (outcomes research), sağlık politikaları, hasta güvenliği ve sağlıkta kalite iyileştirme programları araştırma ilgileri arasındadır. Kendisinin uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış 250’nin üzerinde makalesi, 52 kitap bölümü, editörlüğünü yaptığı 8 kitap, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan 500’ün üzerinde bildirisi, eğitim amacı ile geliştirilmiş 11 bilgisayar programı bulunmaktadır. Oniki ulusal ve uluslararası derneğin üyesidir. “American College of Physicians” ve “Infectious Diseases Society of America” derneklerinde “fellow” olan Dr. Akalın, “International Society of Chemotherapy”de 1999-2007 yılları arasında “Honorary Treasurer” görevini üstlenmiştir.

Prof. Enver Tali Çetin Konferansı ödülü (2003), Hastane Dergisi Sağlık Yönetimi Onur Ödülü (2003), Hasta Güvenliğine Katkı Ödülü (2009), Füsun Sayek Bilim ve Hizmet ödülü (2008), Prof. Dr. M. Şeref Zileli Konferansı ödülü, ISC Özel Hizmet (meriterous member) Ödülü (2007) ve EFIM Onursal Fellow Ödülünü (2009) almıştır. Dr. Akalın evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet AYDIN (Sayman)

Mehmet AYDIN

2003 yılında katıldığı KadıköyŞifa Sağlık Grubu’nda Stratejik Planlama ve Kalite Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen ve EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında gerçekleşen Ulusal Kalite Ödülü sürecinde değerlendirici ve baş değerlendirici olarak görev yapan Mehmet Aydın, 2011 yılından beri Türkiye Kalite Derneği Kalite Ödülü Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Mehmet Aydın, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Ekonometri, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında tamamlamıştır.

Ufuk EREN

T.Ufuk Eren

1968 yılında St.Gallen, İsviçre’de doğan T.Ufuk Eren, 1990 yılında International Hospital Tıbbi Cihazlar Müdürü olarak başladığı kariyerine bugün Siemens Sağlık Sektörü Klinik Ürünler CEE (Orta ve Doğu Avrupa) ve RCA (Rusya ve Türki Cumhuriyetler) CEO’su ve Siemens Sağlık Türkiye Direktörü olarak devam etmektedir. 1992 yılında doğduğu şehir olan St.Gallen’deki Kanton Hastanesi’nde Klinik Mühendisi olarak da çalışan Eren, 1992 Kasım ayından bu yana Siemens Sağlık Sektörü içinde Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ve Sağlık Sektörü Doğu Akdeniz Bölge CEO’su olmak üzere farklı görevler almıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik – Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olan Eren, bu eğitimini takiben Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Hastane Yönetimi Lisans Sonrası Programı’nı tamamlamıştır.

Pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif rol alan T.Ufuk Eren, SKİD Yönetim Kurulu üyeliği haricinde TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu İcra Kurulu Başkanlığı, COCIR (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry) Üyeliği, Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcılığı, ACHE (American College of Healthcare Executives – Turkish Executive Network) Üyeliği, Endeavor Türkiye Danışma Kurulu Üyeliği, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyeliği, SADER (Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği) Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

Saliha KOÇ

Uzm. SALİHA KOÇ

Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

1986 Haseki Sağlık Meslek Lisesi, 1990 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu mezunudur. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi’nden Felsefe, Psikoloji ve Davranış Bilimleri Yüksek Lisansını almıştır.

1986–1991 yılları arasında devlet hastanelerinde farklı pozisyonlarda hemşirelik yaptıktan sonra 1992–2000 yılları arasında özel sektörde Sorumlu Hemşire, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü yapmıştır. 2000 yılından beri Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

1993 – 2005 yılları arasında 30 farklı kongre ve sertifika programına katılmış, 2001–2006 yılları arasında çeşitli ülkelerde sağlık sistemini tanımaya yönelik ziyaretler gerçekleştirmiştir.

1992 – 2012 yılları arasında 29’u ulusal, 7’si uluslar arası olmak üzere çeşitli kongre, sempozyum ve panellerde bildirileri, “Hastane Palyaçolarının Ameliyat Öncesi Dönemdeki Çocuklar ve Ebeveynlerinin Anksiyete Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi” başlığında 1 dergi makalesi, “Uygulamalarımızı Geliştirebilmek İçin Bir Yöntem: IV Ekibi” ismi ile 1 kitap bölümü ve “İyileşme ve İyileştirmede Gülümsemenin Gücü: Hastane Palyaçoları” ismi ile 1 kitap yazarlığı vardır.

2004 yılında İstanbul/Kadıköy Rotary Kulübü tarafından ‘Meslek Başarı Sertifikası’, 2007 yılında Hastane Dergisi Sağlık Yönetimi ödülleri, 2006 Hemşirelik Hizmetleri Yöneticiliği Ödülü, 2008 yılında Diyabet Eğitim Hemşireleri Derneği ‘Yetiştiren ve Destekleyen Yönetici’ Ödülü, 2009 yılında Hospitalmanager, Yılın Başarılı Sağlık Girişimcisi ve Yöneticisi Ödüllerinde, Yılın En Başarılı Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi ödüllerini almıştır.
20’nin üzerinde Ulusal çalışma gruplarında görev almakla birlikte SKİD Yönetim Kurulu üyesi, Türk Hemşireler Derneği, Enfeksiyon Hemşireler Derneği, Yoğun Bakım Hemşireler Derneği, HEMARGE (Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği), Tıp Bilişimi Derneği ve Hemşirelikte Etik Derneği, Yönetici Hemşireler Derneği üyesidir.

Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI

Yard. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI

Sağlık Yönetimi alanında, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Sağlık Yönetimi alanında Öğretim Üyesi olup; Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık sigortacılığı ve geri ödeme sistemleri konusunda Rektör Danışmanlığı ve İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü yapmaktadır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Üyesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı görevlerini yürütmektedir.

Yüksek Lisans Tezi “Sağlık İnsangücü Planlaması”, Doktora Tezi “Özel Sağlık Sigortacılığı’nda Risk Profili”dir.

Kamu/özel sektörde, sağlık yönetimi alanında, strateji ve operasyona yönelik projelerde görev almış/yönetmiş, sağlık sistemleri ve sağlık sigortacılığına yönelik çalışmalarda görev yapmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nda, 1984-1985 yılları arasında; Gümüşhane Torul’da Sağlık Ocağı Tabibi, 1986-1990 yılları arasında Gümüşhane İl Sağlık Müdürü, 1990-1999 yılları arasında Dünya Bankası kredili sağlık projelerinde Koordinatör Yardımcısı ve Genel Koordinatör, Bakan Müşaviri ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu süre içinde, Türkiye Sağlık Reformları çalışmaları kapsamında; 1990’lı yıllarda, DPT Sağlık Sektörü Master Plan Etütü Nihai Rapor Çalışma Grubu Üyesi, “Birinci Ulusal Sağlık Kongresi” Düzenleme Kurulu Üyesi ve “Sağlık Hizmetleri Örgüt ve Yönetim Yapısı Çalışma Grubu” Raportörü, 50-51-52-53-54-55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ile 19 ve 20. Yasama Dönemi’nde TBMM’ne sunulan, Sağlık Reformları kapsamındaki; “Sağlık Finansmanı Kurumu Kuruluş ve İşleyiş Kanunu”, “Hastane ve Sağlık İşletmeleri Temel Kanunu”, “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği Kanunu”, “Kişisel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık Sigortası İdaresi Başkanlığı Kanunu” teknik çalışmalarında, dönemin Sağlık Bakanlarını temsilen Çalışma Grubu Başkanı olarak çalışmış, Devlet Planlama Teşkilatı’nın Sağlık Sektörü Master Plan Etüt Çalışması ile VII., VIII. ve IX. Beş Yıllık Kalkınma Planları Sağlık Özel İhtisas Komisyonu’nda ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nca hazırlanan “Ülkemizin Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu Rapor’da sektör uzmanı olarak görev almış, 1994-1999 yılları arasında her yıl, yılda iki defa olmak üzere, Milli Güvenlik Akademisi Müdavimlerine, “Sağlık ve Milli Güce Etkisi” konularında ders vermiş, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nde 1998 Körfez Krizi, Batı Karadeniz Sel Felaketi ve Adana Deprem Felaketi ile 1999 Marmara Depremi’nde, dönemin Sağlık Bakanlarını temsilen görev yapmıştır.

Kamu’da görev yaptığı dönemde, Dünya Bankası kredili Sağlık Bakanlığı Projeleri’nde, 1990-1999 yılları arasında; Sağlık Reformu teknik tasarımı, sağlık mimarisi-sağlık teçhizatı-sağlık enformasyon sistemi altyapısı konularında uluslararası ve ulusal düzeyde yönetim sorumlulukları üstlenmiştir.

2000-2009 yılları arası, özel sektörde; Özel Sağlık Sigortacılığı’nda Risk Analizi/Ürün Geliştirme konularında, İhlas Sigorta Sağlık Sistemleri Koordinatörü ve Genel Müdür Danışmanı, sistem tasarımı ve strateji geliştirme konusunda Medline Genel Müdür Danışmanı, Bayındır Hayat Sigorta AŞ ve Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi, Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu Danışmanı sıfatıyla TÜSİAD Danışmanı, Deloitte Türkiye Danışmanı, Medline (Esas Holding) Alarm Sağlık Hizmetleri A.Ş. Danışmanı, Tepe Teknolojik Servisler A.Ş.’de Genel Müdür Danışmanı, TCHealth Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de Kıdemli Danışmanı ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Danışmanı görevlerini yürütmüştür.

Özel sektörde görev yaptığı dönemde; 2003-2005 yılları arasında, Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu Proje Ekibi Yerli Danışmanı sıfatıyla “SAĞLIKLI BİR GELECEK: SAĞLIK REFORMU YOLUNDA UYGULANABİLİR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ“ adlı TÜSİAD Sağlık Projesi’nde ve 2005-2008 yılları arasında, Genel Sağlık Sigortası süreçlerinin tasarlanması, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projesi’nde görev yapmıştır.

Yurtiçinde ve yurtdışında birçok sempozyum, panel, seminer ile radyo ve televizyon programlarına katılmış olup, Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Sağlık İnsangücü Planlaması, Sağlık Yönetimi, Sağlık Sigortacılığı konularında kitap, makale, tebliğ, araştırma türünden yayınları bulunmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi mezuniyet sonrası eğitim programında “Sağlık Politikaları” konusunda ders vermiştir. Haftalık, canlı yayınlanan “Sağlıkta Ortak Akıl” TV Programı’nın hazırlayıcı ve sunuculuğunu yapmıştır.

Hazine Müsteşarlığı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İhtisas Komitesi Başkanı, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programı Ulusal İstişare Kurulu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Danışma Kurulu ile TÜSİAV, Sağlık 2015, TÜSİAD Sağlık İcra Kurulu ve Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği Sağlık Grubu Üyelikleri olup; Sağlık Yöneticileri Derneği İkinci Başkanı-Yönetim ve Danışma Kurulu Üyesi, Sağlık Gönülleri Derneği İcra Kurulu Üyesi, Tıp Bilişimi Derneği Etik ve Onur Kurulu Üyesi, Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği Üyesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi, Genç Liderler Derneği Onur Üyesi ve Danışma Kurulu Üyesi, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ile Genel Sekreterliği gibi sivil toplum kuruluşu deneyimi bulunmaktadır.

Serpil Özbucak Civil

Serpil Özbucak Civil

Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Hemşirelik lisansı ve Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği yüksek lisans sahibidir. Çalışma hayatına Memorial Hastanesi’nde Hemşire olarak başlamış olup farklı bölümlerde çalışmıştır. Daha sonra 2 yıl bir çağrı merkezinde İşyeri Hemşiresi, 2 yıl Anadolu Sağlık Merkezi’nde Diyabet Eğitim Hemşiresi olarak çalışmış olup bu sırada kurumun akreditasyon hazırlık süreçlerinde yer almıştır. Daha sonra kurum içi bölüm değişikliği yaparak kalite departmanına geçmiş ve 3 yıl Klinik Kalite İyileştirme Uzmanı olarak çalışmıştır. Halen Anadolu sağlık Merkezi’nde Kalite ve Hasta Güvenliği Yöneticisi olarak çalışmaktadır.
Türk Hemşireler Derneği, Diyabet Hemşireleri Derneği, İşyeri Hemşireleri Derneği, Hemşirelik Araştırma Geliştirme Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği (SKİD) ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) gibi mesleki ve farklı alanlarda bir çok derneğin üyesi olup, bazı derneklerin çalışma ve yönetim kurulları içinde yer almaktadır.

Bazı eğitim ve sertifika programlarında Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği konuları üzerine eğitimci olarak yer almaktadır.

Diyabet Eğitim Hemşireliği, Kalite Yöneticiliği, Profesyonel Yöneticilik ve Yalın Altı Sigma Yeşil Kuşak sertifikaları mevcuttur.

6 yurtiçi ve 1 adet yurtdışı bildirisi, 3 kitapta (Hemşirelik Hizmetleri Işığında Hastane Süreçelri ve TTB Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya, Hasta Güvenliği: Beklenmedik Olaylardan Hemşrienin Rolü) bölüm yazarlığı mevcuttur.

Fatma KÜÇÜKERENKÖY

Hacı GÖĞREMİŞ

Hacı GÖĞREMİŞ

Sonomed Tıbbi Görüntüleme Merkezi

İstanbul Kadıköy’de Özel Sonomed Tıbbi Görüntüleme Merkezi ve Laboratuvarında Operasyon Direktörü olarak görev yapmaktadır. Sağlık sektöründe 15 yılık deneyimi mevcuttur. Sonomed bünyesinde KALDER ile işbirliği içerisinde EFQM kalite çalışmalarının koordinatörlüğünü yürütmüştür. Sağlık alınanda; sürekli kalite geliştirme, stratejik yönetim, süreç yönetimi, süreç iyileştirmesi, süreç performans yönetimi ve hasta ilişkileri yönetimi konularında yoğun çalışmalar yapmıştır. Hastane Bilişim Sistemleri üzerine özel ilgisi bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Sağlık MYO, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Yönetimi diplomalarına sahiptir. Türkiye Kalite Derneği (KALDER) üyesidir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Dr. Taner Hasan ÖZCAN

1992 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Özcan, Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık Kurumları Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

1993-2004 yılları arasında kamu görevinde bulunan Özcan sırasıyla Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite Şubesi’nde ve Sağlık Proje Koordinatörlüğü’nde çalışmıştır. “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” Kurumlar Arası çalışma Grubu’nda “Sağlıkta Dönüşüm Projesi Konsept Notu” hazırlanmasında ve “Kalite ve Akreditasyon” komponenti çalışmalarında da yer almış olan Özcan, Projenin “Hastane Akreditasyon Kurumsal Değerlendirme Sonuç Raporu”nun hazırlanmasında da katkıda bulunmuştur.

2005-2007 yılları arasında OHSAD Genel Koordinatörlüğü yapan Özcan, 2007-2010 yılları arasında sırasıyla Anadolu Sağlık Merkezi, Çamlıca Alman Hastanesi’nde yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2010-2011 yıllarında Memorial Şişli Hastanesi Medikal Direktör Yardımcılığı görevini yürütürken Memorial Diyarbakır Hastanesi’nin kurulumunda yer almış ve halen bu hastanede Hastane Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

Kuruluşundan beri SKİD Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Taner Özcan 25 Mayıs 1968 Ankara doğumlu, evli ve bir çocuk babasıdır.

Elif ŞAFAK

Elif Şafak

Elif Şafak, 2006 yılından beri İzmir, Kent Hastanesi Kalite Direktörlüğünde görev yapmakta olup 2011 yılında Kalite Direktörü görevini üstlenmiştir.

2007 yılında Yalın 6 Sigma eğitimi almış olup, klinik kılavuzların uygulanması, hasta kabul ve faturalandırma süreçlerinin sadeleştirilmesi ve işleyişteki kayıpların azaltılması, ilaç yönetimi konularında başarılı projelerde takım liderliği yapmıştır.

Hastane süreçlerinin genelinde risk belirleme ve önleme faaliyetleri, kök neden analizi uygulamaları, kalite iyileştirme araçlarının kullanımı ile yapılan çalışmaları yürütmektedir.

Elif Şafak, Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği ( www.skid.org.tr) üyesi olup Kemik İliğiTtransplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı faaliyetlerine destek vermektedir.

Emine KURT

Doç. Dr. Gazi ZORER

Doç. Dr. Gazi Zorer, 1981 İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. 1987’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 1996’da Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında üniversite doçenti ünvanı verilmiştir.

KİŞİSEL BİLGİLERİ
Uyruğu : TC Doğum Yeri : Zonguldak Doğum Tarihi : 1957 Medeni Durumu : Evli, Eşi Sennur Zorer, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Kızları, Başak Zorer (1985), Ekin Zorer (1997)

EĞİTİM BİLGİLERİ İLKOKUL EĞİTİMİ
1963-1966 / 1966-1967 Zonguldak Merkez İlkokulu, İstanbul Nişancı Mehmet Paşa İlkokulu ORTAOKUL EĞİTİMİ : 1967-1970 İstanbul Ahmet Rasim Ortaokulu LİSE EĞİTİMİ : 1970-1973 İstanbul Pertevniyal Lisesi TIP EĞİTİMİ : 1974-1981 İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi UZMANLIK EĞİTİMİ: 20 Eylül 1982 – 10 Haziran 1987 İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

PROFESYONEL DENEYİMİ
Uzmanlık-Başasistanlık: SSK İstanbul Eğitim Hastanesi 1.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 10 Aralık 1987 – 20 Ocak 2000 Muayenehane Hekimliği : 12 Nisan 1988 – Halen Doçentlik:T.C.Üniversitelerarası Kurul, 17 EKİM 1996 Başhekimlik: SSK İstanbul Eğitim Hastanesi 20 Ocak 2000 – 23 Haziran 2000 / 7 Kasım 2000 – 15 Aralık 2003
SSK. Göztepe Eğitim Hastanesi 1.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefliği : 19 Eylül 2000 – Ağustos 2001
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi 1.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefliği : Ağustos 2001- 12 Kasım 2004
Bezm-i Alem Valide Sultan S.B. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji KliniğiŞefliği : 13 Kasım 2004 -4 Aralık 2006 Özel Hastane Yöneticiliği, Ethica İncirli Hastanesi, İşletme Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Tıbbi Direktör : 1 Kasım 2006 – Halen Cerrahi Deneyim : 28 yılda (1982-2010) 10.000 den fazla hastayı ameliyat etmiştir. Örneğin, 2.000 den fazla çocuk kalça çıkığı, 750 den fazla doğuştan çarpık ayak ameliyatı, 500 den fazla spastik çocuk ameliyatı yapmıştır. Yüzlerce kol ve bacak uzatması, protez ameliyatı, binlerce kırık ameliyatı gerçekleştirmiştir.

ÜYESİ OLDUĞU ORTOPEDİ DERNEKLERİ
Uluslararası Ortopedi Dernekleri
EPOS (European Pediatric Orthopedic Society – Avrupa Pediatrik Ortopedi Derneği)
POSNA (Pediatric Orthopaedic Society of North America – Kuzey Amerika Pediatrik Ortopedi Derneği)
AACPDM (American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine – Serebral Palsi Akademisi)
ESMAC (European Society for Movement Analysis in Adults and Children – Avrupa Erişkin ve Çocuklarda Hareket Analizi Derneği)
EFAS (European Foot and Ankle Society – Avrupa Ayak ve Ayak Bileği Derneği)
The Hip Society (Kalça Derneği) Türk Ortopedi Dernekleri
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
Omuz ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
Pediatrik Ortopedi Derneği ( Kurucu üye )

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Kazandığı Ödül: – Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülleri Klinik Araştırma Dalında Birincilik. Gelişimsel Kalça Çıkığında Anteversiyon.Her Zaman Patolojik mi? G.Zorer,B.Sürel,M.Balioğlu, Acta Orthop.Traum.Turc. 29,275-280, 1995. 18 Nisan 1996 Çevirdiği Kitap : Fundamentals of Pediatric Orthopedics. Lynn T.Staheli M.D. Raven Press New York, 1993. Pediatrik Ortopedinin Temelleri Nobel Tıp, İstanbul, 1998.Uluslararası Kongre Organizasyon Komitesi Üyeliği : 21st Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS) April 17-20, 2002 İstanbul/Türkiye

Cengiz GÜL

Dr. Cengiz GÜL

1968 tarihinde Uşak’ta doğan Dr. Cengiz Gül, 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Sağlık Kurumları İşletmeciliği Master Programını tamamlayan Dr. Cengiz Gül, halen aynı üniversite ve bölümde sağlık hizmetlerinde performans yönetimi ve sağlık politikaları alanlarında doktora programına devam etmektedir. Anadolu Sağlık Merkezi’ne katılmadan önce, 1993 – 1999 yılları arasında kamu sağlık kuruluşlarında idari görevlerde bulunmuştur. Dr. Cengiz Gül, 1999 – 2003 yılları arasında Medex International A.Ş.’de Anlaşmalı Kurumlar ve Hasar Departmanlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2003 – 2005 yılları arasında Medline Alarm Sağlık Hizmetleri A.Ş.’de Operasyon ve Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2005 – 2007 Esas Holding Sağlık Yatırımları Koordinatörü , 2007 –2010 Birleşik Sağlık Kurumları Tıbbi Hizmetler Direktörü, Hastane Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde çalışmıştır. 01.03.2010 tarihinden itibaren Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Hizmetler Direktörlüğü bünyesinde Tıbbi Hizmetler Yönetim Müdürü ve Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı olarak atanan Sayın Dr. Cengiz Gül İngilizce bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Selami SÖZÜBİR

Dr. İsmail ÜSTEL

Prof. Dr. İbrahim ÜNSAL

Tuba ÖZENİR

TUBA DÜŞÜNCELİ ÖZENİR

Tuba Özenir 1982 yılında Kocaeli’nde doğdu.

2004 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi MBA yüksek lisans programını tamamladı.

2004 yılında Anadolu Sağlık Merkezi’nde Performans Geliştirme Uzman Yardımcısı olarak başladığı görevine 2006 yılında Uzman olarak devam etti. 5 yıl süre ile görev yaptığı Anadolu Sağlık Merkezi’nde Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001) belgelendirme ve sürekli değerlendirme, JCI Akreditasyonu ve 6 Sigma çalışmalarında bulundu.

2009 yılında Medline Sağlık Grubu’na geçti. Medline Adana Hastanesi’nde Performans Geliştirme ve Denetim Müdürü olarak göreve başladı. Medline Adana Hastanesi’nin JCI belgelendirme çalışmasını yürüterek başarıyla tamamlanmasını sağladı. İş hayatını 2010 yılında Medline Antalya Hastanesi Performans Geliştirme ve Denetim Müdürü olarak sürdürdü. Mayıs 2012 tarihinden itibaren Medline Sağlık Grubu Performans Geliştirme ve Denetim Müdürü olarak çalışmalarına devam eden Tuba Özenir ingilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk annesidir.

Kirstin Öztürk (Genel Koordinatör)

Kirstin Öztürk

Sema Hastanesi Dragos

İstanbul’da özel bir hastanede Hasta Hizmetlerinin yanı sıra Performans ve İş Geliştirme yöneticiliğide yapmaktadır.. Kirstin’in sağlık sektöründe 19 yılık deneyimi vardır. Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Malezya, Tayvan ve Türkiye’deki çalışmaları sağlık finansman, sağlık sigorta, kalite ve maliyet ölçümü, kalite geliştirme, performans yönetimi, stratejik planlama ve hastane yönetimini kapsamaktadır. Mesleki öncelikleri hasta güvenliği ve hasta hakları odaklıdır. Onun yönetimi altında, Sema Hastanesi ISO 9000, ISO 14001, ISO 10002, OHSAS 18001 ve Joint Commission International kalite belgelerini almıştır. Uluslararası Kalkınma bölümü lisans derecesine, Harvard Üniversitesi Sağlık Politikası ve Yönetimi üzerine yüksek lisans derecesine ve ABD’nin National Association for Healthcare Quality (NAHQ) tarafından Certified Professional in Healthcare Quality (CPHQ) belgesine sahiptir.