Sağlık Bilişim Zirvesi  28-30 Mart 2013 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) işbirliğinde “Sağlıkta İnovasyon” ana teması  ile gerçekleştirildi.

3000’nin üzerinde ziyaret sayısı ile gerçekleştirilen Zirve’ye sağlık bilişimi paydaşlarının yoğun katılımı ve ilgisi vardı. Üç gün süren zirvede otuzun üzerinde sağlık bilişimi ve ilişkili konular hakkında paneller düzenlendi.

Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği olarak, Zirve süresi boyunca  Derneğimiz adına ayrılmış stand alanında sağlık bilişimi paydaşları ile  bilgi ve görüş paylaşımında bulunduk.   Derneğimizin vizyonu, misyonu  ve dernek faaliyetlerimiz hakkında ziyaretçilerimize bilgilendirmelerde bulunup , misafirlerimiz ile keyifli sohbetler gerçekleştirdik.

Temel olarak Dernek faaliyetlerimiz, eğitim konularımız, sağlıkta kalite bilinci, sağlıkta kalite eğitimi konularında misafirlerimizin sorularına muhatap olduk.  Sağlık çalışanları  ve  hastalar açısından kalite bilincinin yerleşmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk.

Sağlıkta Bilişim Zirvesinde,  Sağlıkta Kalite Konusuna öğrencilerin, kamu ve özel hastane yöneticilerinin, Sağlık Bakanlığı  Temsilcilerinin,   sağlık bilişim  firmalarının profesyonellerinin göstermiş olduğu ilgi  bizleri fazlası ile mutlu etti.  Bu açıdan zirvenin Derneğimiz adına verimli ve yararlı sonuçlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Genel Koordinatörümüz Sayın Kirstin ÖZTÜRK’ün konuşmacı olarak katıldığı “Hastane Kalite Verilerinin Değerlendirilmesinde Bilişimin Rolü” konulu panel, yoğun katılım ile gerçekleşti.  Panele katılan katılımcılarla, sağlık sektöründe gelişen ve gelişmeye de devam edecek olan bilişim imkanlarının, kalite iyileştirme ve hasta güvenliği  bakışı ile ele alınması gerekliliği üzerinde paylaşımlarda bulunuldu.

Sonuç olarak Zirve boyunca yapılmış olan otuzun üzerindeki panel ve konuşmada, standımızı ziyaret eden misafirlerimizle yapmış olduğumuz sohbetlerde;  sağlık bilişimi ve kalite konularının entegrasyonunda alınacak uzunca bir yol olduğu net bir şekilde görüldü.

Kalite kavramını içselleştirmiş, bilişim alt yapılarından üretilen bilgilerin;  zamanında ve doğru şekilde karar vericilere sunulmasında ,  ölçme ve değerlendirmelere olanak verecek verilerin üretilmesinde, sağlık hizmet maliyetlerinin kontrol edilebilmesinde kalite ve bilişim  bölümlerinin birlikte etkin çalışmalar yaparak hizmet kalitesinin arttırılmasında rol alabilirler.