KalDer ve SKİD işbirliği ile düzenlenen Sağlıkta Kalite Paneli, 04 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Panelde iki oturum yer almakta idi.
SKİD Yönetim Başkanı Dr. Hasan Kuş’un başkanlığını yaptığı ilk oturumda sağlıkta mükemmellik uygulamalarından bahsedildi. Özel hastane ve kamu kuruluşlarından örnekler sunulan oturum, kamu ve STK işbirliğinin önemine ve artırılması gerektiğine vurgu yapılarak kapatıldı.

Prof. Dr. Metin Çakmakçı’nın başkanlığını yaptığı ikinci oturumda hastaların ve çalışanların dengeli memnuniyeti ile ilgili konu tartışıldı. Bu oturumun memnuniyetten bahsederken çalışanların da memnuniyetinin önemine vurgu yapılması açısından bir ilk olduğu vurgulandı. Özel hastane ve kamu kuruluşlarından örnekler sunulan oturumda, çalışan memnuniyetinin gözardı edilerek hasta memnuniyetinin sağlanamayacağı belirtildi. Hasta ve çalışanların beklentilerinin paralel olduğu belirtilen oturum hasta ve çalışan memnuniyetinin dengeli olması gerektiğine vurgu yapılarak kapatıldı.