Proje; sağlık sistemlerindeki kronik hastalıklar yükünün yönetilebilmesi için, aslında birincil korumaya yönelik müdahale alanlar bulunsa da, bu hastalıkların ikincil ile üçüncül koruma önlemlerin alınabilmesi ve hasta çıktılarının (akıbet) iyileştirilmesine odaklanılarak, 19 ülke ile birlikte konunun bu çerçevede tartışılıp, başarılı girişimler ve iyi uygulama örneklerinin öne çıkarıldığı bir süreci içermektedir. 2014 yıl içinde tanımlanan bu sürecin sonucunda, her ülkede uygulanabilecek somut ve pratik çözümleri içeren bir Ülke Raporu hazırlanarak sunulması hedeflenmektedir.

“Kronik Hastalıklarda Sürdürülebilir Sağlık” la ilgili Proje kapsamında belirlenen 5 kritik soru; kronik hastalıkların ikinci ve üçüncü evrelerinde önlenmesinde her bir bireyin rolü, bu evrelerde önlem geliştirilebilmesi için mevcut ekonomik durumda kaynak kullanımı, daha erken tan ve tedavi için yönlendirme yollarının optimizasyonu, bu evrelerdeki önlemler için yatırım geri dönüşünün ölçümü, klinik uygulamaların aktif ve sağlıklı hale gelmesi ile uygulamalar için halkın desteğinin nasıl alınabileceğinden oluşmaktadır. Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre, İngiltere, İsrail, İspanya, İzlanda ve Türkiye olmak üzere 19 ülkede uygulanan Proje Avrupa’da; AbbVie, Avrupa Birliği Halk Sağlığı Derneği (EUPHA), Financial Times ve Philips desteği ile Türkiye’de ise Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği, İstanbul Üniversitesi, AbbVie, Biruni Laboratuvar, Artritle Yaşam Derneği’nin desteğiyle başlatılmış olup tüm aşamalar; Kalkınma, Maliye ve Sağlık Bakanlıklar ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine Müsteşarlığı üst düzey karar vericileri ile birlikte gerçekleştirilmiştir. İlki 21 Ağustos 2013 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu, ikincisi 31 Ekim 2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan toplantılar sonrasında ilgili kurum ve kuruluşların bildirdiği kamu ve özel sektör ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşlar ve sektör arasında planlanan ve uygulanan 31 ayrı Proje’ den oluşan Proje Havuzu oluşturulmuştur. Gelinen bu aşama, 18 Aralık 2013 tarihinde Sağlık Bakan Sayın Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında yapılan üçüncü toplantı da Taslak Rapor olarak tartışılmış ve Türkiye Raporu içeriğine son şekli verilmiştir.

İndirmek için tıklayınız