“Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı Projesi”ne Emek Veren Saygıdeğer Katılımcılar,

Proje kapsamında, Sayın Sağlık Bakanımız Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun kıymetli teşrifleri ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus SÖYLET Hocamızın anlamlı ev sahipliğinde 12 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Rapor Sunumu öncesinde Türkiye’ye bildirilerek Toplantı’da da ilan edildiği üzere, 19 ülke içinde ilk 5 arasında yer alınması nedeniyle 5-6 Haziran 2014 tarihlerinde Brüksel’de yapılacak “European Steering Group on Sustainable Healthcare Meeting”de Türkiye Projesi sunumu için davet alınmıştı.

5-6 Haziran 2014 tarihlerinde Brüksel’de yapılan “Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı Türkiye Raporu 2014” sunumunun da gündemde yer aldığı bu Toplantı’da;

European Steering Group (ESG) on Sustainable Healthcare Başkanı İrlanda’nın eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Mary HARNEY,

ESG Raportörü Avrupa Halk Sağlığı Birliği Üyesi Prof. Walter RICARDI,

ESG Üyesi Almanya’nın eski Sağlık Bakanı Daniel BAHR,

WHO’dan aynı zamanda Avrupa Birliği temsilcisi ESG Üyesi Dr. Roberto BERTOLLINI,

Avrupa Sosyal Güvenlik Platformu’ndan ESG Üyesi Mariana SCHMIDT,

Avrupa Kronik Hastalıklar Birliği Başkanı ve eski Belçika İç Hastalıkları Derneği Başkanı ESG Üyesi Prof. Norbert LAMEIRE ile Almanya, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya, İtalya ve Türkiye’nin ulusal projelerini sunan ekip başkanları hazır bulundu.

İki gün süren Toplantı’da; Bugüne Kadar Yaşanan Süreç ve Yapılacaklar, Koruma ve Erken Müdahalede Ulusal Perspektifler, Avrupa’da Koruma ve Erken Müdahale Konusunda WHO Rolü, Sosyal Sigortaların Koruma ve Erken Müdahaleye Bakışı başlıklı konferanslar ile Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Türkiye, İtalya ve İspanya Ülke Projelerinin sunumları yapıldı.

Projesini kamuoyu ile ilk paylaşan ülke Türkiye ile ikinci paylaşan İspanya’nın düzenlenen masanın başına yanyana (U Masanın kısa kenarına) yerleştirilmiş olması daha Toplantı başlamadan verilmek istenen bir teşekkür mesajı gibiydi.

Toplantılarda yapılan ülke sunumları içinde İspanya ile Portekiz’in Projeleri etkileyiciydi; İspanya romatizmal hastalıklarda oluşan üretim kaybını, Portekiz ise Sürdürülebilirlik İndeksi adlı bir çalışmayı sundu. Portekiz’de yatırımın geri dönüşüne yönelik bir çalışmayı aktaran Lizbon Üniversitesi’nden Prof. Guilherme VICTORINO, ülkemizin seçilen 4 projesinden biri olan Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Performans Değerlendirme Sistemi Projesi detayları üzerinde özellikle durdu ve ek bilgiler aldı.

Ekte, Brüksel’de yapılan Toplantı Programı ile ülke sunumunu, Rapor’un İngilizce ve Türkçesi ile fotoğrafları değerlendirmelerinize sunuyoruz. Ayrıca; 12 Mayıs 2014 tarihli Rapor Sunumu Dokümanları İstanbul Üniversitesi’nin http://haged.istanbul.edu.tr ve Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği’nin http://skid.org.tr internet sitelerinde yer almaktadır.

Ülkemiz sağlık sistemi adına, orta ve uzun dönemde değerli katkılar sağlayacak bu Proje ve Toplantı’nın, oluşan dokümantasyonu ile Türkiye bilgi ve deneyimin aktarılmasında da önemli rol oynayacağı düşünülmektedir. Özellikle de, Proje özelinde, Sayın Sağlık Bakanımızın bu derece desteğinin alınması ve ilgili tüm paydaşların bir araya getirilerek kamu/özel sektör/akademik camia ile sivil toplum kuruluşlarına ait projelerin taranması, diğer ülkelerin yöntem konusunda epeyce soru ve takdirine neden olmuştur. Başkan ve Üyeler ile diğer ülke temsilcileri, bu konuyu gerek toplantı sırasında ve gerekse özel sohbetlerde birkaç kez vurgulamışlardır.

Türkiye Projesi’nin oluşumunda paydaşlar olarak emek ve gönül veren siz değerli katılımcılarımıza ve özel olarak da bir yıllık süreçte her geçilen aşamada artan desteği ile uluslararası düzeyde hayranlık duyulmasını sağlayan Sayın Sağlık Bakanımız Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na, bu bilgileri sunmaktan ve yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti adına bu gururu yaşamış olmaktan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Çalışma Kurulu Adına
Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI
Türkiye Komitesi Başkanı