Dernek Yönetim

Dr. Hasan Kuş, 2011’den bu yana Anadolu Grubu Sağlık Sektörü İş Geliştirme Başkanı ve Anadolu Sağlık Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
2007-2011 yılları arasında Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü olarak görev yaptı. Anadolu Grubu’ndan önce, 2002 – 2007 yılları arasında Acıbadem Sağlık Grubu’nda Kozyatağı Hastanesi Direktörlüğü ve Tıbbi Direktör Yardımcılığı görevlerini yerine getirdi.

Dr. Kuş sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev yapmaktadır. Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği (SKİD)’in kurucu yönetim kurulu başkanı, Akredite Hastaneler Derneği yönetim kurulu üyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) yönetim kurulu başkan yardımcısı, DEİK Sağlık Turizmi İş Konseyi üyesi, TÜSİAD Sağlık İcra Kurulu üyesi, ve TOBB Sağlık Sektör Meclisi üyesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na “Sağlık Hizmet Sunucuları için Seçim Kriterleri” konulu raporu kaleme almıştır.

Dr. Kuş ayrıca, 2009’dan bu yana OECD üyesi ülkelerin iş dünyasını temsil eden BIAC’ın (Business and Industry Advisory Committee) Sağlık Politikaları Çalışma Grubu’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2007-2012 tarihleri arasında Joint Commission International (JCI) için ABD dışından ilk tetkikçilerden biri olarak uluslararası hastane tetkiki yapmıştır.
Dr. Hasan Kuş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987 yılında mezun olmuş, genel cerrahi uzmanlık eğitimini takiben İngiltere’de, Leeds Üniversitesi’nde Hastane Yönetimi konusunda master yapmıştır.

Dr.Çakmakçı 1974 yılında Istanbul Erkek Lisesi’nden mezun olmuş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1981 yılında bitirmiş ve 1986’da aynı fakülteden genel cerrahi uzmanlığını almıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde iken 1989 yılında doçent olmuş ve 1996’da üniversite profesörlüğüne atanmıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi’nde “Sağlık Kurumları Yöneticiliği” yüksek lisans programını bitirmiştir.

İsviçre, ABD, Kanada gibi ülkelerde değişik departmanlarda kısa süreli çalışmaları bulunan Dr.Çakmakçı’nın çok sayıdaki bilimsel projede imzası bulunmaktadır. 100’ün üzerinde akademik yayını olan ve yurt içinde ve dışında pek çok bilimsel organizasyon, dernek ve dergi yayın kurulu üyeliği bulunan Dr.Çakmakçı, 10 yıldan çok Surgical Infection Society – Europe’un yönetim kurulu üyeliğini ve son olarak da başkanlığını yürütmüştür. Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği’nin (SKİD) kurucu üyesidir. Ana ilgi konuları arasında kanser cerrahisi, cerrahi enfeksiyonlar yanısıra tıp eğitimi, sağlık politikaları, sağlık yönetimi, iş ahlakı ve tıbbi etik, hasta güvenliği ve sağlıkta kalite çalışmaları bulunmaktadır.
Hekimlik yanısıra Hacettepe Tıp Fakültesinde Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı, Erişkin Hastanesi Başhekimliği, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gibi akademik ve idari yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Özellikle bu görevler nitelikli, doğru ve ahlaki yönetimin sorunları ve önemi konusunda ufuk açıcı olmuştur.

2000 yılında kendi isteği ile Hacettepeden ayrılarak Istanbul’da – o zaman çok küçük olan – Acıbadem Sağlık Grubu’nun çekirdek yönetiminde Tıbbi Direktör olarak göreve başlamış, Acıbadem’in hızlı büyümesi ve nitelik değiştirmesinde kritik rol üstlenmiş ve bu görevi Ekim 2007’ye kadar sürdürmüştür.
Ekim 2007’de Türkiye’nin en önemli sağlık kurumlarından biri olan Anadolu Sağlık Merkezi’nde (http://www.anadolusaglik.org) Tıbbi Hizmetler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Cerrahi Bölüm Başkanı görevlerini üstlenmiş, Haziran 2012’de Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın kurmak istediği bir vakıf üniversitesi projesine liderlik yapmak üzere Tıbbi Direktörlükten ayrılmıştır.

Ayrıca, kuruluşunda rol aldığı Etik ve İtibar Derneği (TEID)’nin Ekim 2010’daki birinci olağan genel kurulunda ilk yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştir ve halen bu görevi yürütmektedir. TEID (http://www.teid.org.tr) şu anda Türkiye’nin önemli, 50’nin üzerindeki şirketini üyeleri arasında barındıran ve bilgi üretim ile paylaşım platformu oluşturarak iş etiği ve itibarı konusunda referans noktası olabilmek hedefindedir.

Gaziantep, 1953

1975 – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilimdalı.
1976 – University of Colorado, School of Medicine, Department of Molecular Biology and Genetics.
1977 – Edirne Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilimdalı.
1980 – Biyokimya, Tıp Bilimleri Doktorası, MScDr.
1981 – İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı, Endokrinoloji Laboratuvarı
1983 – Biruni Laboratuvarı, Yönetim Kurulu Başkanı
1989 – Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarı, Yönetim Kurulu Başkanı
2001 – Centro Laboratuvarları, Yönetim Kurulu Başkanı

TURKLAB, Kalibrasyon ve Deney laboratuvarları Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, Eurolab temsilcisi
EUROLAB, Avrupa Laboratuvarlar Federasyonu, Yönetim Kurulu Üyesi
Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıha M.B. Klinik Laboratuvarlar Bilimsel Danışma Kurulu, Üye
Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği, SKİD, Genel Sekreter
UDDER, T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygunluk Değerlendirme Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi
TOBB, Türkiye Sağlık Sektör Meclisi, Başkan Yardımcısı
TUSİAD, Sağlık Çalışma Grubu, Üye
EFQM-Avrupa Kalite Vakfı, Sağlık Sektör Komitesi, Health Sector COP , Üye
EURACHEM-Turkey, European Analytical Chemistry Laboratories, Üye

10.11.1967 yılında Ankara’da doğdu.
İlk öğrenimini 1978 yılında Ankara Çankaya İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini 1978-1985 yılları arasında TED Ankara Kolejinde tamamladı.
1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi.
1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1992 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı.
1995 yılında 3 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Wayne State Üniversitesi Hematoloji Departmanında “observer” olarak bulundu.
1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ihtisasını bitirerek, Fizyoloji uzmanı oldu. Aynı klinikte 1999 yılına kadar uzman doktor olarak görev yaptı.
2000 yılında Ankara Güven Hastanesi’nde İdari Kadroda göreve başladı.
2000-2002 yılları arasında Ankara Güven Hastanesi Hasta Hizmetleri Müdürü olarak çalıştı. Bu dönemde tıbbi kayıt ve arşiv sistemleri, ICD tanı kodlamaları, Hastane İşletim Sistemleri üzerine çalışmalar yaptı.
2002- 2004 yılları arasında Ankara Güven Hastanesi Kurum Hizmetleri Müdürü olarak çalıştı. Bu dönemde Türk Tabipler Birliği fiyatlandırma sistemleri, Sağlık Uygulama Tebliği eğitimleri aldı. Özel sağlık sigortacılığı, Meclis ödeme sistemleri, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK anlaşmaları çalışmalarını yürüttü.
2004-2008 yılları arasında Ankara Güven Hastanesi Kalite Koordinatörü olarak çalıştı. Bu dönemde, ISO 9000; ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgelendirme süreçlerinde görev aldı. 2008 yılında hastanenin Joint Commission International (JCI) akreditasyon belgesinin alınması sürecinde görev aldı.
2008-2013 yılları arasında Ankara Güven Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. Bu dönemde Kalite Yönetim Sistemleri üzerinde çalışmalar yaparak, 2011 yılında hastanenin ikinci kez JCI akreditasyonu sürecini yönetti. Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı Ruhsatlandırma, Mevzuat yönetimi süreçlerinde görev aldı. Yine aynı dönemde Sağlık İnsan Kaynağı işleyişini yürüterek,hastane Tüp Bebek ruhsatlandırması, Evde Bakım merkezi kurulması, patoloji merkezi kurulması, eczane ve ilaç yönetimi yapılandırılması, tıbbi onkoloji departmanı ruhsatlandırılması, dermatokozmetoloji merkezi kurulması, meme merkezi yapılanması, nükleer tıp uygulamaları süreçleri ve solid organ transplantasyonu (karaciğer ve böbrek nakli) merkez kurma çalışmalarında görev aldı.

2013 yılında Ankara Güven Hastanesi Genel Müdürü olarak atandı. Bu dönemde, 2014 yılında hastanenin üçüncü kez JCI akreditasyonu sürecinde görev aldı. 2014 yılında Güven Çayyolu Sağlık Kampüsünün açılış çalışmalarında görev alarak, sorumluluk alanına, Güven Hastanesi ve Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü dahil edildi. Aynı dönemde Sağlık turizmi çalışmalarını başlatarak, farklı ülkelerde irtibat büroları kurma ve uluslar arası hasta transferi süreçlerini yürüttü.
Genel Müdürlük sürecinde Patoloji, organ nakli ve meme merkezlerinin uluslar arası kayıt ve akreditasyon süreçlerini yürüttü.
Halen Genel Müdür ünvanı ile görevini sürdürmektedir.
Ankara Tabip Odası üyeliğinin yanı sıra, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Uygulamaları Komisyonu üyeliği bulunmaktadır.
ISQUA (International Society for Quality in Health Care), SKID (Sağlıkta Kalite ve İyileştirme Derneği) ve KALDER (Türkiye Kalite Derneği)’e üyedir.
ASKD (Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği), OHSAD (Özel Hastaneler Derneği) ve AHD (Akredite Hastaneler Derneği)’ne üyedir.
Şubat 2015’de THTDC (Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
Evli ve 2 kız çocuğu annesidir.

Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

1986 Haseki Sağlık Meslek Lisesi, 1990 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu mezunudur. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi’nden Felsefe, Psikoloji ve Davranış Bilimleri Yüksek Lisansını almıştır.

1986–1991 yılları arasında devlet hastanelerinde farklı pozisyonlarda hemşirelik yaptıktan sonra 1992–2000 yılları arasında özel sektörde Sorumlu Hemşire, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü yapmıştır. 2000 yılından beri Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

1993 – 2005 yılları arasında 30 farklı kongre ve sertifika programına katılmış, 2001–2006 yılları arasında çeşitli ülkelerde sağlık sistemini tanımaya yönelik ziyaretler gerçekleştirmiştir.

1992 – 2012 yılları arasında 29’u ulusal, 7’si uluslar arası olmak üzere çeşitli kongre, sempozyum ve panellerde bildirileri, “Hastane Palyaçolarının Ameliyat Öncesi Dönemdeki Çocuklar ve Ebeveynlerinin Anksiyete Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi” başlığında 1 dergi makalesi, “Uygulamalarımızı Geliştirebilmek İçin Bir Yöntem: IV Ekibi” ismi ile 1 kitap bölümü ve “İyileşme ve İyileştirmede Gülümsemenin Gücü: Hastane Palyaçoları” ismi ile 1 kitap yazarlığı vardır.

2004 yılında İstanbul/Kadıköy Rotary Kulübü tarafından ‘Meslek Başarı Sertifikası’, 2007 yılında Hastane Dergisi Sağlık Yönetimi ödülleri, 2006 Hemşirelik Hizmetleri Yöneticiliği Ödülü, 2008 yılında Diyabet Eğitim Hemşireleri Derneği ‘Yetiştiren ve Destekleyen Yönetici’ Ödülü, 2009 yılında Hospitalmanager, Yılın Başarılı Sağlık Girişimcisi ve Yöneticisi Ödüllerinde, Yılın En Başarılı Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi ödüllerini almıştır.
20’nin üzerinde Ulusal çalışma gruplarında görev almakla birlikte SKİD Yönetim Kurulu üyesi, Türk Hemşireler Derneği, Enfeksiyon Hemşireler Derneği, Yoğun Bakım Hemşireler Derneği, HEMARGE (Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği), Tıp Bilişimi Derneği ve Hemşirelikte Etik Derneği, Yönetici Hemşireler Derneği üyesidir.

Kirstin Hvitfeldt Öztürk, Uluslararası Eğitim Okulu, Uluslararası Topluluk ve Sosyal Geliştirme Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Harvard Üniversitesi Sağlık Politikası ve Yönetimi alanında yapmıştır. Marmara Üniversitesi’nde Sağlık Yönetim Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır.
Kirstin, sağlık sektöründe 20 yılın üzerinde deneyim sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Malezya, Tayvan ve Türkiye’deki çalışmaları; sağlık finansman, sağlık sigorta sistemleri, kalite ve maliyet ölçümü, kalite geliştirme, performans yönetimi, stratejik planlama ve hastane yönetimi kapsamaktadır. Rehberliği ile kurumlar bir dizi kalite belgesi elde etmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumun yönetim bilimleri enstitüsünde (TÜBİTAK TÜSSİDE) Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi alanını yönetmektedir. Ana araştırma konuları; hastane yönetimi modelleri, kaynak kullanım metodolojisi, sağlık teknolojileri değerlendirmesi, hasta güvenliği ve kalite iyileştirme ve sağlık finansmanı modellerini içermektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olan Can Baykut’un , endüstrideki ana uzmanlık konuları Mükemmellik ve Kalite Yönetim Sistemleridir.

– Stratejik Planlama
– Süreç Yönetimi
– Özdeğerlendirme
– Bilgi Yönetimi
– Entellektüel Mülkiyet
– Öneri Sistemi ve Kıyaslamalar
– Ekip Çalışmaları Yönetimi
– Yönetim Sistemleri Standartları
– Kurumsal ve Bireysel Performans Değerlendirme
– Müşteri ve Çalışan Memnuniyeti Algılama Ölçümleri ve İyileştirmeleri
– 6 Sigma

Çalıştığı firmalar

– Kalebodur Seramik San. ve Tic A.Ş
– Marshall Boya San. ve Tic A.Ş
– Kordsa Global A.Ş
– Kordsa Global A.Ş Ortak Hizmetler ( Brisa , Temsa , Toyotasa , Beksa, Enerjisa )
– Siemens Sanayi ve Tic. A.Ş Sağlık Sektörü (Türkiye, İsrail, Romanya, Bulgaristan, Moldovya)

Kalder’e bağlı olarak Mükemmellik Modeli değerlendiricisi olarak görev yapan Can Baykut gönüllü olarak STK’lara da danışmanlık desteği vermektedir. 2015 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

25 Mayıs 1968 tarihinde Ankara’da doğan Dr. Taner Özcan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuştur.

Hacettepe İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi yapmıştır. Devlet hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde hekimlik yapan Özcan 1999’da Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Müdürlüğü’nde göreve başlamış ve daha sonra Bakanlık Proje Genel Koordinatörlüğü’nde görev almıştır. Bu birimde, Sağlıkta Dönüşün Projesi “Kurumlar Arası Çalışma Grubu” üyesi olarak Dünya Bankası projesi olan Sağlıkta Dönüşüm Projesinde proje yöneticiliği yapmıştır.

2005-2007 yılları arasında Özel Hastaneler Derneği (OHSAD) Genel Koordinatörlüğü yapan Özcan 2009 yılından itibaren sırasıyla, Anadolu Sağlık Merkezi’nde Hasta Hizmetleri Müdürlüğü, Çamlıca Alman Hastanesi’nde Genel Müdürlük, Memorial Şişli Hastanesi’de Direktör Yardımcılığı, Memorial Diyarbakır Hastaneleri’nde Hastane Direktörlüğü ve Memorial Ataşehir Hastanesi’nde Hastane Direktörlüğü yapmıştır.

2016 Yılında MLPCARE büyesinde Strateji ve Performans Direktörü göreve başlayan Özcan 2 yıl BAU Medical Park Göztepe Hastanesi Genel Müdürlüğü yapmıştır.

2019 yılında MLPCARE Dijital Dönüşüm Ofisinde Süreç Direktörü olarak çalışmaya başlayan Sayın Özcan halen bu birimde görevine devam etmektedir.

Sağlık hizmetlerinde kalite, hasta güvenliği, liderlik, proje yönetimi, inovasyon ve stratejik yönetim, dijital dönüşüm çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Özcan’ın motosiklet, basketbol, fotoğrafçılık ilgilendiği hobileridir. Özcan aynı zamanda Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği (SKİD) ve SASDER üyesidir.

Emine KURT

cropped-Kucuk.png

Kaspar ZAKARYAN

cropped-Kucuk.png

Nermin GÜZEL

nermin

Elif OKŞAN

cropped-Kucuk.png

Fatma KÜÇÜKERENKÖY

fatma

HACI GÖĞREMİŞ

hacivesikalik

Elif OKŞAN

cropped-Kucuk.png

Mehmet AYDIN

mehmet_ayd_n_1

Selami SÖZÜBİR

cropped-Kucuk.png

Serpil Özbücak SİVİL

serpil

Taner ÖZCAN

_M6AE9110 (2)
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
tr_TRTürkçe