Başkan’ın Mesajı

“Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği” sağlık hizmetinin niteliğini artırmak konusunda gayret sarfeden kişileri bir araya getirmek amacıyla kuruldu.

Derneğimizin vizyonu; Türkiye’de sağlık hizmetleri niteliğinin öngörülen uluslararası standartlar düzeyine ulaşmasını sağlamak ve geliştirmek, bu konuda öncü, yol gösterici, referans bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz ise, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek üzere;

  • Derneğin sağlık sektöründeki yerini almasını sağlamak,
  • Sağlık hizmeti, sağlıkta kalite ve hasta güvenliği konularında politika ve model geliştirmek,
  • Derneğin ilgili olduğu konularda toplumda bilincin geliştirilmesini sağlamak,
  • Sağlık sektörüne yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
  • Sektörel yayın yapmak,
  • Kıyaslama çalışmaları yürütmek, desteklemek,
  • Kalite iyileştirme kampanyaları yürütmek,
  • Sektörel sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurmak ve sinerji yaratmaktır.

Son döneme ait faaliyet raporunda görülebileceği gibi, SKİD çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde paylaşacağımız yeni faaliyetlerimizle üyelerimizin ve daha geniş anlamda sektörün ihtiyaçlarına daha fazla yanıt verebilmeyi hedefliyoruz.

Misyonumuzu yerine getirmek ve vizyonumuza ulaşmak amacıyla çalışırken kişileri ve kuruluşların desteğine ihtiyacımız büyük. Üyelik yoluyla SKİD’in bir parçası olmak istemeniz durumunda sitemize üye olarak giriş yapıp, “Üyelik Planları” sayfasından size en uygun üyeliği seçmeniz yeterli olacaktır.

Sevgi ve saygılarımla,

Dr. Hasan KUŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
tr_TRTürkçe